خامنه‌ای: عضویت عربستان در کمیسیون حقوق بشر هجو است


www.digarban.com (2017)