خامنه‌ای: دولت‌ها تاثیری ندارند٬ دشمن٬ دشمن است


www.digarban.com (2017)