سالک:‌ فرد اصلح٬ دشمن‌شناس و اسلام‌شناس است


www.digarban.com (2017)