علی سعیدی٬ نماینده علی خامنه‌ای در سپاه:

مهم‌ترین چالش سپاه٬ افراد زاویه‌دار با ولایت است

علی سعیدی٬ نماینده علی خامنه‌ای در سپاه پاسداران گفته مهم‌ترین مشکل این نیرو با افرادی است که با اصول انقلاب٬ از جمله ولایت فقیه٬ «زاویه» دارند و دولت‌هایی با سپاه مخالفت کرده‌اند که این نیروی نظامی٬ مانع «انحرافات» آنها بوده است.

آقای سعیدی با اشاره به آنچه «مخالفت» بازرگان و بنی‌صدر با سپاه نامیده٬ افزوده «در دوره‌های بعدی هم هر دولتی که احساس می‌کرد سپاه مانع توسعه طلبی و انحرافات آنهاست به مخالفت با این نهاد برمی خاست.»

وی اضافه کرده «اکثریت قریب به اتفاقِ کسانی که همسو با دشمن خارجی به سپاه حمله می‌کنند٬ سپاه را مانع و مزاحم تحقق خواسته‌های خود می‌بینند...در جهت تقابل با ولی فقیه و آرمان های نظام قرار داشته و در صدد تغییر ساختار نظام هستند.»

به گفته وی٬ «بنابراین مادامی که سپاه متکی به مبانی و اصول انقلاب بوده و از ولایت فقیه و ولی فقیه به عنوان مهمترین رکن حاکمیت دینی حمایت می‌کند این حملات ادامه خواهد داشت.»

نماینده علی خامنه‌ای در سپاه٬ «مهمترین مشکل و چالش» سپاه را کسانی دانست که «در ایده و عمل با اصول و مبانی انقلاب زاویه دارند.»

وی از این افراد با استفاده از بستر انتخابات وارد عرصه قدرت می شوند نیز اظهار نگرانی کرده و گفته برخی از آنها «بعضاً عملکردشان طی دوره‌های مختلف چالش‌هایی را به همراه داشته است و فرصت بالندگی و کارآمدی نظام را محدود ساخته است.»

 

 

 

 

ارسال نظر جدید

این مورد تنها در اختیار مدیران سایت بوده و برای عموم نمایش داده نمی شود.
Image CAPTCHA

www.digarban.com (2017)