انتقاد خامنه‌ای از عملکرد اقتصادی دولت روحانی

در تاریخ ۲ فروردین ۱۳۹۶ :
عجب، آن زمانی که احمدی نژاد

عجب، آن زمانی که احمدی نژاد عزیز دل این آقا مملکت را از نظر اقتصادی به فلاکت انداخت و تورم بالای 40 درصدی را بر مردم تحمیل و ارزش پول ملی را 4 برابر کاهش داد حضرت آقا در خواب بودند و یا خودش را به کوچه علی چپ زده بود، ولی حالا که تورم کنترل شده و پول ملی تقریباً تثبیت شده و وضع کم کم بهتر می شود، فیل آقا یاد هندوستان کرده بفکر مردم افتاده است!!. همه می دانند این صحبت ها همه از روی نفاق است و هدف او کوبیدن دولت و ترغیب مردم به رای دادن به یک ملیجک دیگر چون احمدی نژاد می باشد. کجای دنیا یک رهبر چنین عوضی وجود دارد که تمام هم و غمش ایستادن در برابر رای مردم است همان طوری که در سال 88 انجام داد. آقا مردم تو را نمی خواهند چگونه باید به تو حالی کنند؟


www.digarban.com (2017)