عضو اتاق بازرگانی ایران و چین:

ادعای بازگشایی ال‌سی جنبه انتخاباتی دارد

اسدالله عسگراولادی، عضو اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید که «بعد از برجام یک ال‌سی هم برای صادرات بازگشایی نشد و ادعای بازگشایی ال‌سی از سوی دولت جنبه انتخاباتی دارد.»

عسگراولادی افزوده «مسئله بازگشایی ال سی تنها برای بانک‌هایی میسر است که کارگزاری ما را قبول کرده‌اند.»

به گفته وی «چند بانک در اروپا طرف کارگزاری‌شان در ایران مورد تایید است می‌توانند در بحث بازگشایی ال سی با ما همکاری کنند.»

اوی اضافه کرده «بقیه بانک‌ها ما را قبول ندارند و در نتیجه ال سی برای همه میسر نیست و در حال حاضر هیچ ال سی برای بحث صادرات بازگشایی نشده است.»

عضو اتاق بازرگانی ایران و چین افزوده «هیچ ال سی در بحث بازرگانی و صادرات کشور بازگشایی نشده است و تنها برای برخی از صنایع دولتی است ال سی باز کرده‌اند.»

وی همچنین گفته «دولتی ها گفتمان درمانی خوبی دارند و این‌گونه ادعاها، اظهار نظرهای انتخاباتی بیش نیست.»
 

ارسال نظر جدید

این مورد تنها در اختیار مدیران سایت بوده و برای عموم نمایش داده نمی شود.
Image CAPTCHA

www.digarban.com (2017)