قاضی‌پور: روحانی عملکرد ناموفقی داشت

در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۹۵ :
عجب ایشان این دفعه یادش رفته

عجب ایشان این دفعه یادش رفته چند تا فحش هم چاشنی بیاناتشان بکنند.

در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۳۹۵ :
بذار انتخابات بشه ملت بهت

بذار انتخابات بشه ملت بهت نشون میدن کی موفق تره
حداقل اگه مملکت داری هم بلد نیست، به ماتحت ملت چیزی فرو نمی‌کنه
شما برو یه دو واحد ادب و تربیت پاس کن بلکه آبروی ارومیه رو کمتر ببری


www.digarban.com (2017)