احمدی‌نژاد: رهبر نگفت سکوت کنم

در تاریخ ۱۲ فروردین ۱۳۹۶ :
احمدی نژاد با پرونده هایی که

احمدی نژاد با پرونده هایی که از اطرافیان خامنه ای منجمله مجتبی دارد از خامنه ای حق السکوت میگیرد و خامنه ای به عبارت خودش مثل سگ از احمدی نژاد میترسد وگرنه با آنهمه اختلاس و خیانت احمدی نژاد و اطرافیانش همگی تاکنون باید محاکمه شده بودند و یا اعدام و یا در حبس طولانی مدت به سر میبردند

در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۹۵ :
تو کی به حرف آقا گوش میدادی

تو کی به حرف آقا گوش میدادی شیطون!
اونی که نظرش به تو نزدیک بود اون بود . . .
کار خودتو بکن شاگرد خرفت مکتب انقلاب اسلامی


www.digarban.com (2017)