دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی:

فلسفه وجودی انقلاب نفی حاکمیت طاغوت است

محسن اراکی٬ دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفته که «ما هرگز با جهان استکبار آشتی نداریم و آنها نیز خوبی ما را نمی خواهند.»

اراکی افزوده «کسی که می گوید با آمریکا می توانیم آشتی کنیم، یا ما را نفهمیده یا آمریکا را  و یا هر دو را.»

به گفته وی «فلسفه وجودی ما و انقلاب،‌ نفی حاکمیت طاغوت است که این طاغوت فرمانروایی کسی است که به غیر حق٬ خود را صاحب دستور می‌داند و دیگران به اطاعت از خود وا می‌دارد.»

وی اضافه کرده «در کشور خودمان ما بارها تجربه کرده‌ایم کسانی که در برابر مردم خودشان را بالاتر می‌دانستند، در برابر آمریکا و ایادی او خودباخته می‌شوند.»

اراکی با بیان اینکه «برخی می‌گویند چرا شما با آمریکا در می‌افتید»، گفته «آیا ما با آمریکا در افتادیم یا آنها با ما؟ آیا ما در کار آنها دخالت می‌کنیم یا آنها در کار ما مداخله همه جانبه می‌کنند؟»

دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اضافه کرده «بدترین حماقت‌ها این است که فردی دشمن را در حال دشمنی ببیند و بگوید لازم نیست با او مقابله کنیم.»

به گفته وی «سکوت در برابر دشمنان خیانت به حق ملت و کشور و دین و آیین ما است و که کسی دشمن را دوست بشمارد و یا با او رفتار دوستانه داشته باشد در اشتباه مطلق به سر می‌برد.»

کاربر مهمان در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۹۵ :
"طاغوت فرمانروایی کسی است که

"طاغوت فرمانروایی کسی است که به غیر حق٬ خود را صاحب دستور می‌داند و دیگران به اطاعت از خود وا می‌دارد.»
گل گفتی ، به زور سپاه و وزارت اطلاعات و دادگاههای اسلامی !

ارسال نظر جدید

این مورد تنها در اختیار مدیران سایت بوده و برای عموم نمایش داده نمی شود.
Image CAPTCHA

www.digarban.com (2017)