عباس جعفری دولت‌آبادی٬ دادستان تهران:

دولت‌ها هم می‌توانند موجب ناامنی شوند

عباس جعفری دولت‌آبادی٬ دادستان تهران گفته «دولت‌ها گاه با عدم دفاع از برخی ارزش‌ها، بسترهای تهدید را فراهم می‌کنند.»

جعفری دولت‌آبادی افزوده «ایجاد امنیت اجتماعی و حفظ آن از وظایف تمام دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی است و نوع اقدامات در حوزه‌ فرهنگی، اخلاقی و ارزشی می‌تواند ایجابی یا سلبی باشد.»

وی اضافه کرده «مقابله با تهدیدها یک وظیفه همگانی است و نباید این اقدامات را فقط در زمره وظایف پلیس و دستگاه قضایی به شمار آورد.»

جعفری دولت‌آبادی همچنین گفته «ارزیابی عملکرد دستگاهی که در مقابل ساخت فیلم مبتذل اقدامی انجام نمی‌دهد یا بر وضعیت تولید لباس غیرمجاز و نامناسب نظارت نمی‌کند، از منظر خدشه به امنیت اجتماعی قابل بررسی است.»

 

 

ارسال نظر جدید

این مورد تنها در اختیار مدیران سایت بوده و برای عموم نمایش داده نمی شود.
Image CAPTCHA

www.digarban.com (2017)