ولایتی با حکم خامنه‌ای رئیس هیأت مؤسس دانشگاه آزاد شد

در تاریخ ۲ بهمن ۱۳۹۵ :
نخود هر اش

بسیار جای تاسف داره که اصلا معلوم نیست به رهبر چه ربطی داره که به این مسئله ورود کرده . ظاهرا ایشان عقده دخالت در دانشگاه ازاد در این چند سال خیلی براشون سنگین بود که حالا در نبود اقای هاشمی اینجوری به این مسئله به شکل غیرقانونی با سرعت ورود میکنه .طبق اساسنامه دانشگاه ازاد اصلا ایشان کاره ای نیست که جنین حکم غیر قانونی را صادر کرده و دانشگاه ازاد اساسنامه خودش رو دارد و طبق ان اعضا هیات امنا در جلسه ای ظرف سه ماه یکنفر از اعضا را انتخاب و به شورای انقلاب فرهنگی معرفی میکنند .


www.digarban.com (2017)