سنایی‌راد: مطهری در زمین دشمن بازی می‌کند

در تاریخ ۳۰ دی ۱۳۹۵ :
اي بابا

برداران قاچاقچي توالت رفتن هم امنيتي كردن خجالتي بكشيد
نامردهاي نادان


www.digarban.com (2017)