شمخانی: دنبال سقوط آل سعود نیستیم

در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۹۵ :
عجب!!!

مواظب باش حكومت خودت سقوط ازاد نكنه هنوز به ان
سن نرسيدي حكومتي را ساقط كني از گستاخيت
خوشم امد


www.digarban.com (2017)