مطهری: مردم باید میزان حقوق مقام‌های رده اول را بدانند


www.digarban.com (2017)