نقدی:‌ ۲۰۰ شبکه ماهواره‌ای علیه ما فعالیت می‌کنند

در تاریخ ۷ دی ۱۳۹۵ :
خوب اینطوری قدری پیشرفت کرده.

خوب اینطوری قدری پیشرفت کرده. قبلا میگفتند دو هزار شبکه ماهواره ای علیه نظام فعالیت میکنند. حالا به یک دهمش رضایت دادند. شاید به آنها گفته اند احمق ها کلا 200تا کانال فارسی زبان در سراسر دنیا نداریم که مدعی 2000 کانال شده اید.


www.digarban.com (2017)