شمخانی: رئیس جمهور آمریکا باید تمدید تحریم‌ها را وتو کند


www.digarban.com (2017)