شریعتمداری: عاقلانه‌ترین کار ترامپ پاره‌کردن برجام است

در تاریخ ۲۱ آذر ۱۳۹۵ :
تعارض

لطفا هر که میتواند درک کند این اقا چه میخواهد بگوید ما را نیز راهنمایی کند. مگر دیوانه کار عاقلانه که همش هم بنفع خودش هست میکند؟..این اقای حسین اقا چرا این قدر دوست دارد همه چی را پیچیده کند که خودش هم نفهمیده چه فرموده!!!


www.digarban.com (2017)