رضایی: مقابل رهبر ایستادن٬ بازی در زمین دشمن است

در تاریخ ۵ آذر ۱۳۹۵ :
وَاعتَصِمو بِحَبلِ الخامِنِه ای ولا تَفَرقو

واعتصمو بحبل الخامنه ای و لا تفرقو


www.digarban.com (2017)