علم‌الهدی: در آمریکا حاکمیت خر و فیل فرقی نمی‌کند

در تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۹۵ :
اینجا هم خر و گاو فرقی ندارن

اینجا هم خر و گاو فرقی ندارن


www.digarban.com (2017)