احمد رهدار٬ از شاگردان محمد‌تقی مصباح یزدی:

دولت روحانی دچار مازوخیسم سیاسی شده است

احمد رهدار٬ از شاگردان محمد‌تقی مصباح یزدی گفته دولت حسن روحانی در حوزه سیاست خارجی گرفتار نوعی «مازوخیسم سیاسی» شده است.

آقای رهدار افزوده «در حالی که طرف فرادست فشار‌ها و تحریم‌های بیشتری پیاده می‌کند، میل به اعتدال، گفتگو و مذاکره در طرف فرودست یعنی دولت ما بیشتر و شدیدتر» شده است.

وی این رفتار دولت را ««مازوخیسم سیاسی» دانسته و گفته «در یک رابطه جنسی، شخص فرودست در حالی که همواره و به صورت روز افزون مورد تجاوز خشن‌تر شخص فرادست قرار می گیرد، به همین میزان میل به عمل جنسی در او بیشتر می‌شود.»

رهدار با انتقاد از سیاست خارجی دولت یازدهم نیز گفته که «اعتدال یک طرفه» در عرصه‌های بین‌المللی «محکوم به شکست است.»

وی افزوده «دولت روحانی در حوزه سیاست خارجی عملکرد ضعیفی دارد و استفاده دولت از واژه اعتدال در حوزه سیاست خارجی رویکرد صحیحی نیست.»

رهدار اضافه کرده «اعتدال در سیاست خارجی زمانی جواب می‌دهد که طرف شما هم اراده‌ای برای اعتدال داشته باشد.»

 

 

 

 
 

ارسال نظر جدید

این مورد تنها در اختیار مدیران سایت بوده و برای عموم نمایش داده نمی شود.
Image CAPTCHA

www.digarban.com (2017)