نمایندگان زن در جلسه علنی مجلس

در تاریخ ۲۹ شهریور ۱۳۹۵ :
عکس شماره 1

در عکس شماره 1 اینهاییکه روی زمین نشسته اند چکار میکنند؟ به یک نفر نشان دادم اولین موردی که به ذهنش رسید گفت فکر میکنم پوکر بازی میکنند.گفتم نه. گفت: پس حتما بیست ویک بازی میکنند.چون مجلس که مبلمان دارد وهمه روی صندلی شماره دار خودشان می نشینند.

در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۵ :
مرتضی

نمایندگان زن این دوره مجلس بسیار فعال ظاهر شدن

در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۵ :
ً

كمدي تراژديك

ارسال نظر جدید

Image CAPTCHA

www.digarban.com (2017)