زنان شرکت‌کننده در راهپیمایی روز قدس در تهران و شهرستان‌ها

در تاریخ ۱۴ تیر ۱۳۹۵ :
tazahor ye nov maraze

hala hamin fati commnadowa vase raftan be USA lah lah mizanan. doroi, tazahor va dastmal be dasti too khone ironiast i

در تاریخ ۱۱ تیر ۱۳۹۵ :
مشتی نابخرد...

مشتی نابخرد...

ارسال نظر جدید

Image CAPTCHA

www.digarban.com (2017)