تصویر حضور میدانی فرماندهان سپاه در فلوجه

تصویر تازه‌ای از حضور قاسم سلیمانی٬ فرمانده سپاه قدس و محمد پاکپور٬ فرمانده نیروی زمینی سپاه در فلوجه منتشر شد.

پیش از این گزارش‌هایی از مخالفت شماری از نمایندگان مجلس و دیگر مقام‌های رسمی عراق نسبت به حضور آقای سلیمانی در این کشور منتشر شده بود.

برخی مقام‌های عراقی معتقدند حضور سلیمانی در عراق به اختلافات فرقه‌ای و قومی در این کشور دامن می‌زند.

 

 

در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۵ :
آورین همان آفرین است با یک

آورین همان آفرین است با یک گویش ویژه:

گفتمش شعری سرودم چشمگیر
پر ز ایهام و مراعات النظیر
جان به کف با کله ی خر، قلب شیر
تا بخوانم نزد آن سلطان پیر
بلکه گیرد پند آن شیخ شریر
بند بردارد از این خلق اسیر
ریش خود خاراند گفتا:آورین
@@@@@
گفتم ای سرچشمه ی ایمان ما
ای بدستت اختیار جان ما
رفته از تو بر فلک افغان ما
ای خبردار از غم پنهان ما
تا شدی ناخوانده تو مهمان ما
رفت بر باد فنا ایران ما
چانه را جنباند گفتا آورین
@@@@@
گفتم از آمار قتل و اعتیاد
از طلاق و دزدی و فقر و فساد
از رواج کینه و خشم و عناد
از فسون دشمنان بد نهاد
یا که آقا زاده های بی سواد
ناله کردم رفته ایرانم به باد
روی برگرداند گفتا آورین
@@@@@
گفتم از روحانیان نانجیب
از شیوخ فاسد مردم فریب
از قضاوت ها و احکام عجیب
ضجه ی مظلوم و محبوس و غریب
تیر آه مردمان بی نصیب
ناله ی همراه با ام من یجیب
سبحه را چرخاند گفتا آورین
@@@@@
گفتمش مجلس نشینانت خرند
در بهارستان ملکت می چرند
اهل تقلید و ز میمون بدترند
مثل بز پشت سر هم می پرند
در جهالت یکه تاز و نوبرند
آبروی کشورم را می برند
ان یکادی خواند گفتا آورین
@@@@@
گفتمش بنگر دکل ها گم شدند
مصرف رجاله های قم شدند
سفره ها بیگانه با گندم شدند
مثل هم روز و شب مردم شدند
مارها هم سفره ی کژدم شدند
راس کشور صاحبان سم شدند
شانه را لرزاند گفتا آورین
@@@@@
جان به کف بنهاده و رفتم به پیش
با سوالی ختم کردم شعر خویش
گفتم ای دارنده ی انبوه ریش
ای ورای منطق و قانون و کیش
متصل بر تخت قدرت چون سریش
عمر تو باشد زعمر نوح بیش؟
در جوابش ماند گفتا آورین
@@@@@
یک نفر آمد کنار من نشست
دست بندی داشت دستم را که بست
گفت ای مولایم از روز الست
گر کنی امضا بر این حکمی که هست
شاعر گردنکش مغرور پست
می شود اعدام بعد از قطع دست
خامه را چرخاند گفتا آورین

در تاریخ ۲۶ خرداد ۱۳۹۵ :
مغامهاى عراقى حق دارند

مغامهاى عراقى حق دارند

در تاریخ ۱۴ خرداد ۱۳۹۵ :
من،از بچه های خطشکن

سلیمانی داره کم کم هیکل زنانه پیدا میکنه!

ارسال نظر جدید

Image CAPTCHA

www.digarban.com (2017)