احمد جنتی٬ دبير شورای نگهبان:

رشوه در قوه قضائيه بيداد می‌کند

احمد جنتی٬ دبير شورای نگهبان گفته وضعيت جامعه ايران «خيلی بد» شده و در حال حاضر بی‌نظمی و بی‌قانونی و ارتشاء در قوه قضائيه و دستگاه‌های دولتی بيداد می‌کند.

آقای جنتی از اينکه «گناهان متعددی» گريبان جامعه امروز ايران را گرفته اظهار تاسف کرده و افزوده «رباخواری» به شدت در کشور شايع شده است.

امام جمعه موقت تهران برخی بانک‌ها را متهم به «ربا‌خواری رسمی» کرده و گفته حکم اين اقدام بانک‌ها «از زنای با محارم هم بدتر است.»

وی در بخش ديگری از سخنان خود از اينکه عده‌ای نسبت گناهان و خشکسالی را رد می‌کنند انتقاد کرده و گفته «ما چرا نبايد باور کنيم خشکسالی‌ها و قحطی ناشی از گناهان است؟»

دبير شورای نگهبان در سخنان خود از کسانی که می‌خواهند با دولت «مستکبر» آمريکا رابطه دوستانه برقرار کنند نیز انتقاد کرده است.

 

کاربر مهمان در تاریخ ۴ مرداد ۱۳۹۴ :
ضرب المثل اشتباه است. عزا چه

ضرب المثل اشتباه است. عزا چه عزایی که مرده شور هم گریه میکند.

یا آش انقدر شور شده که خان هم فهمیده

کاربر مهمانmohsen در تاریخ ۲ مرداد ۱۳۹۴ :
مرده شور

انقدر شور شده که مرده شور هم گریه میکنه...!

مسعود در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۴ :
https://www.example.com
دل ادم میسوزد

گاهی چهره ورفتار این ادم را می بینم دلم برایش میسوزد. گرچه خودم بیشتر به دلسوزی نیاز دارم. ولی وقتی این ادم را با خودم مقایسه میکنم می بینم باز حال و روزم خیلی از این ادم بهتر است. این بنده خدا یک ربع قرن کامل از تاریخ وزندگی عقب است. ومعلوم نیست این عقب ماندگی را خانواده اش چگونه تحمل میکند. "درحال حاضر بی نظمی وبی قانونی و ارتشاء در قوه قضائیه ودستگاه های دولتی بیداد میکند". چقدر زود متوجه شد.

کاربر مهمان در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۴ :
هر رکن جامعه که بیشتر در

هر رکن جامعه که بیشتر در کنترل روحانیت بخصوص روحانیت اسلامی باشد لزوما در فساد و نابیدادگری رکورد شکن میشود.
اصولا جامعه ایرانی پس از گذشت ۳۷ سال حکومت الله و امام زمان تمام مرزهای فساد و فحشا و نامردمی را در نوردیده ولی کو چشم حقیقت بین که عامل اصلی این انحطات را با شجاعت بشناسد

کاربر مهمان در تاریخ ۱ مرداد ۱۳۹۴ :
فساد در جامعه مثل سوراخ بشکه

فساد در جامعه مثل سوراخ بشکه ای می ماند که هر چه نفت آزاد شده از تحریم ها را داخل بشکه بریزید از آن خارج می شود

ارسال نظر جدید

این مورد تنها در اختیار مدیران سایت بوده و برای عموم نمایش داده نمی شود.
Image CAPTCHA

www.digarban.com (2017)