«چرا نمی‌توان درباره مطالب مربوط به رهبر کامنت گذاشت؟»

وب‌سایت «الف» از «مقدس‌بازی‌های بی‌مورد» در عرصه‌های مختلف در ایران انتقاد کرده و نوشته چرا جمهوری اسلامی «مقدس» معرفی می‌شود و جنگ میان ایران و عراق «مقدس» نامیده می‌شود؟

این وب‌سایت در یادداشتی که در بخش تعاملی خود منتشر کرده٬ نوشته مشکل بزرگ اين مقدس‌سازی‌ها اين است که «افراد بسياری با تمسک به اين تقدس کاذب، راه را بر نقد و انتقاد می‌بندند.»

نویسنده یادداشت در عین حال القای تقدس از سوی برخی سایت‌های خبری در مورد علی خامنه‌ای را نادرست دانسته و نوشته این سایت‌ها «حتی نوشتن کامنت و نظرات زير موضوعات مربوط به ايشان را غير فعال می‌کنند.»

متن کامل اين يادداشت با عنوان «بی‌مورد مقدس‌سازی نکنيد»:
متاسفانه مشکل بزرگی که باعث شده انحرافات هميشه روند صعودی داشته باشند، مقدس‌سازی‌های بسياری است که در عرصه‌های مختلف راه را بر نقد و منتقد بسته‌اند و کار به جايی رسيده که گاها انسان به ياد مرحوم گاليله می‌افتد که عليرغم اعتقاد قلبی، اعتراف به صاف بودن کره زمين کرد.

تشبيه کردن بعضی‌ها به پيامبر و امامان و برخی ديگر را به خوارج و ديگر دشمنان آن‌ها از نمونه‌های بارز اين مقدس‌سازی‌ها است و حتی خود کلمه مقدس در ترکيب «نظام مقدس» شاهدی بر اين مدعا است چرا که نظامی که تشکيل شده از عناصر غير معصوم-ولو انسان‌های شايسته- باشد نمی‌تواند نظامی مقدس باشد و يا کلمه دفاع مقدس که جنگ ايران با عراق را مقدس می‌داند در صورتيکه جنگ ايران با عراق شايد تحميلی و ناجوانمردانه و زورگويانه بود ولی جنگ معصوم با دشمنان و کفار نبود و جنگ مسلمان با مسلمان بود.

مشکل بزرگ اين مقدس‌سازی‌ها اين است که -همانگونه که شاهد هستيم- افراد بسياری با تمسک به اين تقدس کاذب، راه را بر نقد و انتقاد می‌بندند و آنچه خود می‌خواهند انجام می‌دهند و برای مثال بابک زنجانی خود را بسيجی اقتصادی می‌نامد چرا که کلمه بسيج دچار تقدس تدريجی شده و او اميدوار است که پشت سنگر اين تقدس پناهی بگيرد.

حتی سايت‌های خبری در مورد شخص رهبر تقدس خاصی را القا می‌کنند و برخلاف گفته ايشان که گفته بودند بايد از ايشان انتقاد شود-و قانون اساسی هم چنين چيزی را جايز می‌داند- حتی نوشتن کامنت و نظرات زير موضوعات مربوط به ايشان را غير فعال می‌کنند.

نکته مهم اين است که اين تقدس‌سازی کاملا نتيجه برعکس داشته و علاوه بر ايجاد انحرافات و سوءاستفاده‌ها و ايجاد شکاف بين ملت و حکومت، اعتقاد بسياری را به مقدسات واقعی کاهش داده است و البته اين نتيجه کاملا منظقی و قابل پيش بينی است و متاسفانه تمامی خبرگزاری‌ها و افراد صاحب منصب را نيز دچار خود سانسوری کرده و آزادی‌های مطبوعاتی را بسيار تنزل داده و در جايی که آزادی مطبوعاتی ضعيف شود فساد قوی خواهد شد.

ارسال نظر جدید

این مورد تنها در اختیار مدیران سایت بوده و برای عموم نمایش داده نمی شود.
Image CAPTCHA

www.digarban.com (2017)