رزمایش گردان‌های مقاومت کوثر (ویژه زنان)

رزمایش گردان‌های مقاومت کوثر  (ویژه زنان بسیجی) در ایران برگزار شد.

در تاریخ ۲ شهریور ۱۳۹۲ :
شعار هر روز ما ...

این ممه های مرمری
هدیه به بیت رهبری

ارسال نظر جدید

Image CAPTCHA

www.digarban.com (2017)