احمد جنتی در مراسم بزرگداشت پدرش

تصاویر نکوداشت ملاهاشم جنتی٬ پدر احمد جنتی٬ دبیر شورای نگهبان در اصفهان.

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ :
مگه ایشون پدر هم داشته.

مگه ایشون پدر هم داشته.

در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۲ :
مگه ایشون پدر هم داشته.

مگه ایشون پدر هم داشته.

در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۲ :
خدایا خدایا تا انقلاب بعدی

خدایا خدایا تا انقلاب بعدی جنتی رو نگهدار (جهت اعدام مبارک حضرت ایشان!)

ارسال نظر جدید

Image CAPTCHA

www.digarban.com (2017)