مال و ثروت کشور را اطرافیانتان برده‌اند

محمدرضا نقدی٬ معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه گفته که سرداران سپاه برای «جیب خودشان» کار نمی‌کنند و «ورود به فرهنگ و اقتصاد توسط سرداران برای کسب شهرت و ثروت نبوده است.»

آقای نقدی این مطلب را در واکنش به انتقاد حسن روحانی از سپاه بیان کرده و افزوده «این افراد می‌فهمند که این افراد بنا به ضرورت وارد عرصه اقتصاد شده‌اند؛ برای سازندگی بوده نه برای کسب منفعت.»

وی اضافه کرده «ورود به فرهنگ و اقتصاد توسط سرداران برای کسب شهرت و ثروت نبوده است و بزرگ‌ترین سند بر حقانیت حرکت سرداران همین شهادت است و به دنبال شهادت هستند.»

نقدی گفته «آنهایی که منازلشان بالای ۱۰ میلیارد تا ۵۰ میلیارد تومان است نمی‌توانند انسان با اخلاص و فرماندهی و مدیریت و کار اقتصادی» را درک کنند.

معاون فرهنگی سپاه گفته «این افراد فکر می‌کنند که حتما باید چیزی به جیب بزنند و اینجا دیگر کسی نمی‌تواند حرفی بزند و اگر مرد هستید بیایید.»

وی بی‌آنکه نامی از حسن روحانی ببرد هم گغته «به ما به دروغ تهمت می‌زنید که در عرصه اقتصاد به دنبال ثروت هستیم که این قسمت را شما‌ها بردید و مال و ثروت در افراد دور و اطراف شما‌ست.»

 

 

www.digarban.com