کوچک‌زاده: بیانیه لوزان کارکرد انتخاباتی دارد

مهدی کوچک‌زاده٬ نماینده محافظه‌کار مجلس دولت روحانی را به بهره‌برداری تبلیغاتی و انتخاباتی از مذاکرات هسته‌ای متهم کرده و در «میزان انقلابی بودن» دست‌اندرکاران این مذاکرات به «شدت تردید» وارد کرده است.

متن کامل یادداشت وی با عنوان «خانه‌ای کو شود از دست اجانب آباد/زاشک ویران کنش آن خانه که بیت الحزن است»:

۱- همه یادشان هست که ظریف وقتی در جایی به اجنبی‌ها اظهار داشته بود که اگر در این مذاکرات چیزی به دست نیاید مردم (بخشی از پنجاه ممیز هفت دهم درصد) در انتخابات بعدی مثل انتخابات ۸۴ از همفکران ظریف (که البته طرف‌های مذاکره بار‌ها علاقه و محبت خود را به ایشان اعلام نموده‌اند) روگردان خواهند شد.

۲- همه به خاطر دارند که کسانی که امروز طرف مذاکره ظریف هستند طی سال‌های بعد از پیروزی انقلاب اثبات کرده‌اند که با اصل انقلاب اسلامی دشمنند و از هر وسیله‌ای برای نابودی و یا تضعیف آن استفاده می‌کنند.

۳- همه خوب به خاطر دارند که در فتنه ۸۸ همین طرف‌های مذاکره چه پشتیبانی‌هایی از کسانی کردند که امروز تفکر حاکم در دولت از آن‌ها به طور گسترده در پست‌ها استفاده می‌کند و قصد دارد سران آن‌ها را تبرئه نیز بنماید و شعار مرگ بر آمریکا را موهوم می‌داند و معتقد است بدون ارتباط با آمریکا ممکن است زنده ماند اما با نان و پنیر بخور و نمیر!

۴- بنا بر این از دیدگاه طرفین مذاکره یکی از شرایط مهم در اعلام رسیدن به نتیجه در مذاکراتٰ که البته با توجه به ماهیت استکباری طرف‌های مذاکره نمی‌تواند منافع ملت ایران را تامین کند و تنها ابزاری تبلیغاتی برای یک جریان سیاسی خاص در کشور خواهد بود ٰ زمان اعلام آن است این زمان با توجه به بند یک و دو و سه باید به اندازه کافی به یک انتخابات مهم در کشور نزدیک باشد تا همه طرف‌های مذاکره (ظریف و جریان سیاسی متبوعش و سران ۵+۱) با استفاده تبلیغاتی از آن بهره کافی ببرند!

اینکه بعد از انتخابات دلبستگان صاف و ساده به مذاکرات مواجه با سرابی بشوند مثل سراب حل صد روزه مشکلات و یا سراب به نتیجه رسیدن مذاکرات در زمان معین و محدود چندان اهمیتی ندارد کما اینکه در انتخابات قبلی و سیر مذاکرات نیز همین اتفاق افتاد و در حال افتادن است!

ما همه فعالیت‌هایمان را تعلیق کرده‌ایم و آن‌ها هیچ عجله‌ای برای رسیدن به نتیجه ندارند بلکه تمایل به ادامه و طولانی شدن مذاکرات هم دارند تا به دنیا نشان دهند چگونه یک ملت مقاوم و انقلابی را می‌شود با مسئولینی که البته فرزند آن ملت و انقلابند ولی با توجه به سوابقشان در میزان انقلابی بودنشان به شدت تردید است پشت درهای هتل‌های لوزان و ژنو و.... تحقیر کرد!

خوشا آنانکه با عزت ز گیتی

بساط خویش برچیدند و رفتند

www.digarban.com