ریاست جمهوری جایگاه نشان دادن ضعف نیست

احمد خاتمی٬ امام جمعه تهران گفته که «عده‌ای می‌خواهند ولایت‌فقیه را به مقامی تشریفاتی تبدیل کنند و ریاست جمهوری ایران جایگاه نشان دادن ضعف نیست.»

آقای خاتمی افزوده که «به فضل خدا مردم در این آزمون بزرگ٬ رئیس‌جمهوری فاطمی در عرصه ولایتمداری انتخاب خواهند کرد.»

وی اضافه کرده «در هر سطحی که آمریکا اقدام به‌زور گویی کند رئیس‌جمهور ملت ایران نیز باید باقدرت در برابر زورگویی‌ها ایستادگی کند.»

خاتمی گفته «برخی در داخل با جلسات مخفیانه در پی راهکارهایی برای حرکت به سمت تغییر قانون اساسی و تشریفاتی کردن مقام رهبری و ولایت‌فقیه هستند.»

به گفته وی «این افراد در کودتای سال ۷۸ و فتنه خزنده سال ۸۸ به دنبال این هدف بودند که سیلی محکمی از ملت خوردند.»

 

www.digarban.com