برخی مسئولان به تحصیل در غرب افتخار می‌کنند

محمدعلی جعفری٬ فرمانده سپاه در کنایه‌ای به حسن روحانی گفته که «امروز در اداره کشور دیدگاه غربی، لیبرالی و غیرانقلابی در بسیاری از مسؤلان وجود دارد.»

آقای جعفری افزوده این مسئولان «در دانشگاه‌های غربی و یا با دروس غربی ترویج شده در دانشگاه‌های داخل تحصیل کرده‌اند و افتخار هم می‌کنند که مدرک گرفته و دکتر هستند.»

این اظهارات فرمانده سپاه کنایه مستقیمی به حسن روحانی که تحصیلات تکمیلی خود را در دانشگاهی در بریتانیا به پایان رسانده است.

جعفری در این رابطه گفته که «مشکل اصلی ما در داخل کشور نفوذ دیدگاه‌های انحرافی مخالف انقلاب در برخی بخش‌ها است.»

به گفته وی مروجان این دیدگاه «تلاش می‌کنند تا روز به روز علوم انسانی و فرهنگ غربی را در دانشگاه‌ها ترویج کنند و این نگران‌ کننده است.»

فرمانده سپاه همچنین اضافه کرده «خطر دیدگاه و تفکر غیر انقلابی با مبنای اسلام آمریکایی در کشور وجود داشته و دارد که خطر اصلی برای کشور ما همین دیدگاه است.»

 

www.digarban.com