اسرار زیادی بود که هاشمی نگفت

محمد غرضی٬ وزیر پست و تلگراف و تلفن دولت اکبر هاشمی رفسنجانی گفته «اسرار زیادی بود که هاشمی نگفت، دلم سوخت که نگفت و مایل بود بگوید٬ اما عمرش کفاف نداد.»

غرضی افزوده «اسرار زیادی بود که هاشمی رفسنجانی نگفت و چیزهایی که تا به حال گفته شده ۱۰ درصد از اسراری که آقای هاشمی می‌دانست هم نیست.»

به گفته وی «آقای هاشمی با گروه‌های سیاسی و همه در تماس بوده و رفقای زیادی داشت که این رفقا به او پشت کردند.»

وی اضافه کرد که «هاشمی شخصیت بزرگی بود و اعتبار اجتماعی داشت. طرفدارانش ناراحت هستند و در این بین بیشتر طیف چپ ناراحتند چون اعتبار زیادی از آن‌ها گرفته شده است.»

غرضی افزوده «فقدان هاشمی برای طرفداران او یک موقعیتی را ایجاد می‌کند. به این معنا که تا پیش از فوت آقای هاشمی همه زحمات به دوش او بود اما حالا کمی فضا باز‌تر می‌شود و بدنه اصلاحات می‌تواند به صورت جمعی به میدان بیاید.»

به گفته غرضی پس از مرگ هاشمی٬ اصلاح‌طلبان «به جای تکیه به اشخاص به جمع تکیه» کرده و باید خود را «باز‌سازی» کنند.

 

 

 

www.digarban.com