سفر مسئولان به تایلند٬ برگی از فتنه است

سعید قاسمی٬ یکی از رهبران حزب‌الله گفته سفرهای اخیر برخی مسئولان به تایلند و راه‌اندازی تورهای تایلند با تخفیفات ویژه «برگ دیگری از فتنه دشمنان» است.

قاسمی افزوده که «بعد از چندین سال نبرد ملی و دادن شهدای فراوان، انقلاب ما از تایلند به سمت آمریکا و اروپا نخواهد رفت.»

وی اضافه کرده «متأسفانه دولتمردان ما به‌ دنبال پرداخت اقساطی حقوق‌های عقب افتاده فرهنگیان با برپایی تورهای گردشگری تایلند و تغییر مسیر قطار انقلاب اسلامی از مسیر اصلی خود هستند.»

قاسمی گفته «مسیر ما و قطار امام خامنه‌ای از نجف و کوفه به سمت کربلا و از کربلا به قدس خواهد رفت و با حرکت داعش‌های داخلی تغییر نخواهد کرد.»

وی با اظهار تأسف از «حذف دروس انقلابی در کتب درسی» هم گفته «دشمن دیگر به فردو و اراک کاری ندارد و براندازی انقلاب را از مسیر دیگری دنبال می‌کند.»

 

 

 

 

www.digarban.com