اطاعت از منتخب مردم واجب شرعی نیست

محمد‌تقی مصباح یزدی گفته که «هیچ روایتی نداریم اطاعت از کسی که با رأی اکثریت مردم سر کار آمده، واجب و در حکم اطاعت از امام و خداوند است.»

آقای مصباح یزدی افزوده «تنها در صورتی که ولی فقیه فردی را منصوب کند، اطاعتش واجب می‌شود و اگر فردی به اتفاق آراء انتخاب شود ولی از سوی ولی فقیه نصب نشود، اطاعت از او اطاعت از طاغوت است.»

این روحانی محافظه‌کار در زمان ریاست محمود احمدی‌نژاد بر قوه مجریه بار‌ها گقته بود که اطاعت از رئیس جمهوری٬ اطاعت از خداوند و پیامبر است.

مصباح یزدی در سال‌های اخیر موضع‌گیری‌ها و اظهار‌نظر‌های متناقض و جنجال‌برانگیز قابل توجهی داشته و بار‌ها تعاریف و تمجید‌های فراوانی از علی خامنه‌ای کرده است

وی در تازه‌ترین این تعریف‌ها گفته «در تاریخ ایران، غیر از امام خمینی، کسی مانند مقام معظم رهبری این چنین افتخار آمیز بر جامعه حکومت نکرده و حتی دنیا نمی‌توان مانند او را یافت.»

 

www.digarban.com