کاظم صدیقی

خدا خودش خامنه‌ای را به رهبری برگزیده است
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران می‌گوید «شک نباید» کرده که «خود خداوند» علی خامنه‌ای را برای رهبری جهوری اسلامی برگزیده چرا که «انرژی» رهبر «فوق» همه است.
مارهای زیر آستین امام به اژد‌ها تبدیل شده‌اند
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران برخی حامیان روح‌الله خمینی را به «مار‌هایی» تشبیه کرده که در حال حاضر تبدیل به «اژد‌ها» شده‌اند.
نیازمند نشان دادن ایران به آمریکا سیاه‌نمایی است
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران گفته که جمهوری اسلامی «نیازی» به آمریکا و کشور‌های غربی ندارد و پس از مدتی آن‌ها «محتاج» ایران خواهند شد.
مردم باید علیه حکومت ناصالح قیام کنند
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران گفته حکومتی که «فاسد» باشد «مردم» را نیز «فاسد» خواهد کرد و «ملت مومن» اگر احساس کرد حکومت «صلاحیت» خود را از دست داده باید علیه آن قیام کند.
تا کی می‌خواهید به امید دشمن بنشینید؟
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران به طور تلویحی به حسن روحانی و مقام‌های دولت یازدهم گفته «تا کی باید به امید دشمن نشسته اید٬ اگر می‌توانید مشکلات را حل کنید.»
رهبر دست دولت را در مذاکرات باز گذاشته است
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران گفته که علی خامنه‌ای دست دولت یازدهم در مذاکره با آمریکا و گروه ۵+۱ را «باز» گذاشته تا «حجت را بر دنیا تمام کنند.»
نباید گذاشت قطبی مقابل رهبر شکل بگیرد
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد نگذارند جامعه ایران «دوقطبی» شده و «قطبی» مقابل علی خامنه‌ای شکل بگیرد.
رای مردم مشروعیت‌ساز نیست
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران می‌گوید رای مردم در نظامی اسلامی «مشروعیت‌ساز» نیست و «بزرگ‌ترین ظلم به اسلام این است که آن را غیرسیاسی بدانیم.»
یک سوم زنان شاغل غربی مورد تجاوز قرار می‌گیرند
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران گفته که زنان شاغل غربی در ادارات و سازمان‌ها مورد «تجاوز جنسی» قرار می‌گیرند و در غرب تنها نگاه «تجارت گونه و جنسی» به زن وجود دارد.
امام جمعه تهران هم از جزایری پول گرفته است
سایت «بازتاب امروز» با انتقاد از دریافت پول از سوی مراجع تقلید از «مفسدان اقتصادی» تحت عنوان «وجوهات» نوشت کاظم صدیقی٬ رئیس دادگاه انتظامی قضات هم از شهرام جزایری پول گرفته است.

www.digarban.com (2017)