کاظم صدیقی

نباید گذاشت قطبی مقابل رهبر شکل بگیرد
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد نگذارند جامعه ایران «دوقطبی» شده و «قطبی» مقابل علی خامنه‌ای شکل بگیرد.
رای مردم مشروعیت‌ساز نیست
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران می‌گوید رای مردم در نظامی اسلامی «مشروعیت‌ساز» نیست و «بزرگ‌ترین ظلم به اسلام این است که آن را غیرسیاسی بدانیم.»
یک سوم زنان شاغل غربی مورد تجاوز قرار می‌گیرند
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران گفته که زنان شاغل غربی در ادارات و سازمان‌ها مورد «تجاوز جنسی» قرار می‌گیرند و در غرب تنها نگاه «تجارت گونه و جنسی» به زن وجود دارد.
امام جمعه تهران هم از جزایری پول گرفته است
سایت «بازتاب امروز» با انتقاد از دریافت پول از سوی مراجع تقلید از «مفسدان اقتصادی» تحت عنوان «وجوهات» نوشت کاظم صدیقی٬ رئیس دادگاه انتظامی قضات هم از شهرام جزایری پول گرفته است.
قطر٬ عربستان و ترکیه حزب شیطان هستند
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران گفته که «حکومت‌های عربستان، قطر و منافقین ترکیه از کفار اطاعت می‌کنند که دیر یا زود چوب ناتوانی نفاقشان را خواهند خورد.»
درصد غنی‌سازی ما به کسی ربطی ندارد
کاظم صدیقی٬ خطیب نماز جمعه تهران گفته است درصد غنی‌سازی جمهوری اسلامی به کسی «ارتباطی» ندارد و دین و اخلاق انسانی دست ما را «بسته» است.
زمان شاه مردم از سایه خود هم می‌ترسیدند
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران چند روز پس از دستگیری ۱۵ روزنامه‌نگار در تهران از فضای امنیتی دوران پهلوی انتقاد کرده و گفته در آن زمان مردم به خاطر وجود استبداد از «سایه خود هم می‌ترسیدند.»
زمان شاه روحانیون را سوار ماشین نمی‌کردند
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران گفته در دوره پهلوی شهر‌های ایران «فاسد» بود٬ روحانیون را سوار ماشین نمی‌کردند و زنان با حجاب حق ورود به دانشگاه نداشتند.
مردم از نق زدن درباره گرانی‌ها پرهیز کنند
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران با انتقاد از آنچه «نق‌زدن‌های» مردم از گرانی‌ها و مشکلات اقتصادی نامید٬ از شهروندان خواست دست از این کار بردارند.
ولایت فقیه مثل شاه با هر بادی تغییر جهت نمی‌دهد
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران گفته که «عبادت بدون پذیرش نظام، راه شیطان است» و ولایت فقیه «شاه و رئیس جمهور نیست که با هر بادی تغییر جهت دهد.»

www.digarban.com (2017)