کاظم صدیقی

فشار‌ها بر دولت برای اجرای خواسته‌های فرهنگی رهبر
نمایندگان علی خامنه‌ای در شهر‌های مختلف ایران نخستین فشار‌های سازماندهی شده علیه سیاست‌های فرهنگی دولت حسن روحانی در سال ۱۳۹۳ را کلید زدند.
حکومت مردمی بدون اذن خدا غصبی است
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران می‌گوید در اسلام اگر «عموم مردم» به فردی رای دهند٬ اما «اجازه» حکومت از طرف خدا به او داده نشده باشد٬ آن حکومت «غصبی» محسوب می‌شود.
رهبر دسیسه گردن‌کلفت‌ها را نابود کرده است
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران گفته علی خامنه‌ای توانسته دسیسه «گردن کلفت‌های داخلی» که در آستین روح‌الله خمینی بودند و در حال حاضر «امکانات» و «تجارب فراوانی» دارند را نابود کند.
برخی به ذلت در برابر دشمن می‌گویند اعتدال
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران گفته «پناه بردن به دشمن حماقت و نشانه کفر» است و گروهی در حال حاضر به «ذلت در برابر دشمن می‌گویند اعتدال.»
خدا خودش خامنه‌ای را به رهبری برگزیده است
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران می‌گوید «شک نباید» کرده که «خود خداوند» علی خامنه‌ای را برای رهبری جهوری اسلامی برگزیده چرا که «انرژی» رهبر «فوق» همه است.
مارهای زیر آستین امام به اژد‌ها تبدیل شده‌اند
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران برخی حامیان روح‌الله خمینی را به «مار‌هایی» تشبیه کرده که در حال حاضر تبدیل به «اژد‌ها» شده‌اند.
نیازمند نشان دادن ایران به آمریکا سیاه‌نمایی است
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران گفته که جمهوری اسلامی «نیازی» به آمریکا و کشور‌های غربی ندارد و پس از مدتی آن‌ها «محتاج» ایران خواهند شد.
مردم باید علیه حکومت ناصالح قیام کنند
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران گفته حکومتی که «فاسد» باشد «مردم» را نیز «فاسد» خواهد کرد و «ملت مومن» اگر احساس کرد حکومت «صلاحیت» خود را از دست داده باید علیه آن قیام کند.
تا کی می‌خواهید به امید دشمن بنشینید؟
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران به طور تلویحی به حسن روحانی و مقام‌های دولت یازدهم گفته «تا کی باید به امید دشمن نشسته اید٬ اگر می‌توانید مشکلات را حل کنید.»
رهبر دست دولت را در مذاکرات باز گذاشته است
کاظم صدیقی٬ امام جمعه موقت تهران گفته که علی خامنه‌ای دست دولت یازدهم در مذاکره با آمریکا و گروه ۵+۱ را «باز» گذاشته تا «حجت را بر دنیا تمام کنند.»

www.digarban.com (2017)