ولی ملکی

کالاهای بنجل چینی با تبانی وارد کشور می‌شود
ولی ملکی٬ یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته «یکی ازعمده‌ترین راه‌های وورد کالای چینی به کشور قاچاق است» و «برخی کالا‌ها با جعل سند و بدون پرداخت عوارض واردکشور می‌شود.»

www.digarban.com (2017)