مهدی چمران

اقدامات برخی دانشگاه‌ها زمینه‌ساز ولنگاری فرهنگی است
مهدی چمران٬ رئیس شورای عالی استان‌ها گفته «اقدامات ناشیانه برخی از دانشگاه‌ها و مراکز آموزش و پروش زمینه ولنگاری فرهنگی را فراهم کرده است.»
«شهردار انتصابی» تصویب شود٬ دیگر نماینده نمی‌شوید
مهدی چمران٬ رئیس شورای شهر تهران به نمایندگان مجلس هشدار داد چنانچه طرح «شهردار انتصابی» را تصویب کنند از باید کرسی‌های نمایندگی خود خداحافظی کنند.
افزایش ۵۰ درصدی مدیریت زنان فمینیستی است
مهدی چمران٬ رئیس شورای شهر تهران با طرح «افزایش ۵۰ درصدی حضور زنان در عرصه مدیریت شهری» مخالفت کرد و آن را طرحی «فمینیستی» خواند.

www.digarban.com (2017)