مسعود جزایری

رهاشدگی فرهنگی خانواده‌ها را تهدید می‌کند
معاون ستاد کل نیروهای مسلح معتقد است «رها شدگی» فرهنگی٬ خانواده‌ها در ایران را تهدید می‌کند.
کسی نتوانسته یک برگ سند درباره دخالت سپاه در انتخابات ارائه کند
مسعود جزایری٬ معاون ستاد کل نیروهای مسلح می‌گوید باوجود سدهایی که مقابل پروژه «نفوذ دشمنان» ساخته شده٬ آنها در برهه‌هایی موفق به عبور از موانع شده‌اند٬ سبک زندگی غربی٬ مصداق «نفوذ فرآیندی» است که از «نفوذ فردی هم خطرناک‌تر است»٬ الگوی «گزینش» میان نیروهای مسلح می‌تواند جلوی «نفوذ فردی» را بگیرد و تاکنون کسی نتوانسته در مورد دخالت سپاه در انتخابات «سند» ارائه کند.
دوران کدخدایی آمریکا در ایران گذشته است
مسعود جزایری٬ معاون ستادکل نیروهای مسلح٬ آنچه «تضعیف و فروپاشی دیواره دفاعی» کشور نامیده را «خواست دشمن» خوانده و گفته «عصر کدحدایی» آمریکا در ایران به پایان رسیده است.
حقوق بشر آمریکایی جاهلیت مدرن است
مسعود جزایری٬ معاون ستاد کل نیروهای مسلح می‌گوید «حقوق بشر آمریکایی» مورد «نفرت» افکار عمومی جهان و معرف «جاهلیت مدرن» است.
تجزیه٬ کمترین بهایی است که بریتانیا باید بپردازد
مسعود جزایری٬ معاون ستادکل نیروهای مسلح گفته اتحادیه اروپا «ابزار دست آمریکاست» و جدا شدن بخش‌هایی از بریتانیا «کمترین بهایی» است که این کشور بپردازد.
آمریکا رویای سریال برجام‌ها را در سر دارد
مسعود جزایری٬ معاون ستادکل نیروهای مسلح می‌گوید توقف فعالیت‌های موشکی ایران بخشی از «سریال برجام‌ها» است که از سوی آمریکا دنبال می‌شود و وزارت امور خارجه باید به طور شفاف به «گستاخی‌های» واشینگتن در حوزه امور دفاعی ایران پاسخ دهد.
کار مذاکره‌کنندگان با مدافعان قابل مقایسه نیست
مسعود جزایری٬ معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح گفته که «نباید کار مذاکره‌کنندگان هسته‌ای را با کار بزرگ شهیدان و مدافعان مقایسه کرد.»
نظامیان آماده نقش‌آفرینی تعیین‌کننده هستند
مسعود جزایری٬ معاون امور بسیج و فرهنگ دفاعی ستاد کل نیروهای مسلح از آمادگی نظامیان برای «نقش‌آفرینی‌های تعیین‌کننده در عرصه اقتصاد مقاومتی» خبر داده است.
سکوت وزارت خارجه مقابل دخالت بریتانیا در انتخابات شبهه‌آور است
مسعود جزایری٬ معاون ستادکل نیروهای مسلح آنچه «سکوت» وزارت خارجه مقابل «دخالت» بریتانیا در امور داخلی ایران نامیده را «شبهه‌آور» خواند.
شخصیت‌پردازی یکی از ابعاد پروژه نفوذ است
مسعود جزایری٬ معاون ستاد کل نیروهای مسلح می‌گوید «شخصیت‌پردازی»٬ «دیپلماسی رسمی» و «تغییر ذائقه فرهنگی جامعه» از جمله راهبردهای پروژه «نفوذ دشمن» است.

www.digarban.com (2017)