محی‌الدین حائری شیرازی

تنها انسان بیمار برهنگی را خوب می‌داند
محی‌الدین حائری شیرازی٬ عضو مجلس خبرگان رهبری گفته «حجاب یک پوشش فطری است و انسان باید بیمار شده باشد که برهنگی را خوب بداند.»
نسبت فامیلی در فضای مجازی از بین رفته است
محی‌الدین حائری شیرازی٬ از روحانیون محافظه‌کار گفته «فضای مجازی برای جدا کردن والدین از فرزندان ساخته شده و در این فضا دیگر نسبت‌های فامیلی معنا ندارند.»
عملیات انتحاری با بصیرت به نفع اسلام است
محی‌الدین حائری شیرازی٬ عضو مجلس خبرگان رهبری گفته عملیات انتخاری افرادی هم‌چون حسین فهمیده به نفع اسلام و عملیات اتنحاری «داعش» به ضرر اسلام است.
فتنه ۸۸ تنها حصر خیابانی شده٬ فروکش نکرده است
محی‌الدین حائری شیرازی٬ عضو مجلس خبرگان می‌گوید «فتنه» ۸۸ فروکش نکرده و تنها «به خیابان آمدن‌ها» متوقف شده٬ اعضای شورای نگهبان «مظلوم» هستند٬ «پاس گل» حرکت‌های بیداری اسلامی در جهان را علی خامنه‌ای داد و اختلافات داخلی را نباید «رسانه‌ای» کرد.
زمان شاه تنها یک درصد مردم راضی بودند
محی‌الدین حائری شیرازی٬ عضو مجلس خبرگان رهبری گفته «در دوران شاه یک درصد از مردم رضایت داشتند و ۹۹ درصد را به خاطر آن یک درصد محدود می‌کردند.»
بانکداری کنونی ایران غربی و کاملا حرام است
محی‌الدین حائری شیرازی٬ عضو مجلس خبرگان رهبری گفته جمهوری اسلامی الگوی اقتصاد فعلی خود را از «غرب وحشی» گرفته و بانکداری آن کاملا غربی و حرام است.
واقعه جده هشدار خدا به ما درباره تجاوز غرب بود
محی‌الدین حائری شیرازی٬ عضو مجلس خبرگان «تعرض جنسی» به دو نوجوان ایرانی در «جده» را هشداری برای نظام دانسته تا مراقب باشد در مذاکرات هسته‌ای به بهانه بازرسی مورد تجاوز قرار نگیرد.
حضور و غیاب در دانشگاه طرح استعمار است
محی‌الدین حائری شیرازی٬ عضو مجلس خبرگان رهبری گفته علوم انسانی غرب «قلابی» برای استعمار دانشگاه و طعمه‌ای برای «شکار» افراد است.
تا وقتی نظام را متزلزل بدانیم٬ از تجمع می‌ترسیم
علی مطهری در نامه‌ای به محی‌الدین حائری شیرازی نوشته تا زمانی که جمهوری اسلامی «نهالی لرزان» دانسته شود هرگونه تجمع مدنی در ایران «براندازی» تعبیر خواهد شد.
نباید از اعتراض‌‌های خیابانی سال ۸۸ حمایت کنید
محی‌الدین حائری شیرازی٬ عضو مجلس خبرگان در نامه‌ای خطاب به علی مطهری از وی خواسته به حمایت‌ خود از اعتراض‌های خیابانی سال ۸۸ به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهم پایان دهد.

www.digarban.com (2017)