محمود احمدی‌نژاد

رهبری در تصمیمات احمدی‌نژاد دخالت نمی‌کند
علی مطهری نماینده مجلس می‌گوید آیت‌الله علی خامنه‌ای از آنجا که می‌داند محمود احمدی‌نژاد از «نظر خود کوتاه نمی‌آید» در کارهای وی دخالت نمی‌کند.
قهر احمدی‌نژاد از شورای عالی انقلاب فرهنگی
محمود احمدی‌نژاد پس از دستور آیت‌الله علی خامنه‌ای مبنی بر لغو یک مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره دانشگاه آزاد، از شرکت در جلسات این شورا خودداری می‌کند.
حجاب اجباری نبود، چقدر با‌ حجاب‌ داشتیم؟
اسفندیار رحیم‌مشایی با بیان اینکه باید «بدون تعارف» برخی حرف‌ها گفته شود، این پرسش را مطرح کرد که «اگر قانونی بود که حجاب الزام ندارد، چند درصد خانم‌ها {در ایران} با حجاب بودند؟»

www.digarban.com (2017)