محمد حسن رحیمیان

مشت موسوی و کروبی هنوز بالای سر نظام است
محمد حسن رحیمیان٬ یکی از روحانیون نزدیک به علی خامنه‌ای گفته «مشت بسته» میرحسین موسوی و مهدی کروبی درباره تقلب در انتخابات سال ۸۸ همچنان بالای سر نظام است.

www.digarban.com (2017)