محمدرضا نقدی

مال و ثروت کشور را اطرافیانتان برده‌اند
محمدرضا نقدی٬ معاون فرهنگی و اجتماعی سپاه گفته که سرداران سپاه برای «جیب خودشان» کار نمی‌کنند و «ورود به فرهنگ و اقتصاد توسط سرداران برای کسب شهرت و ثروت نبوده است.»
طرفداران مذاکره با آمریکا خودفروخته هستند
محمدرضا نقدی٬ معاون فرهنگی سپاه گفته «کسانی که نسبت به تصمیم ولایت فقیه مبنی بر انجام مذاکره تردید دارند از مسیر شهدا فاصله گرفته‌اند.»
ماموریت سفارت فرانسه در ایران فاسدکردن هنرمندان است
محمدرضا نقدی٬ معاون فرهنگی سپاه پاسداران گفته ماموریت سفارت فرانسه در ایران به «فساد» کشاندن هنرمندان است.
برای مقابله با موسیقی ذلت‌نما٬ خانه‌های سرود راه‌اندازی می‌شود
محمدرضا نقدی، معاون فرهنگی سپاه گفته «انقلاب اسلامی سبب تعالی موسیقی شد. امروزه بسیاری از ملت‌ها زبان ما را نمی‌دانند٬ اما موسیقی انقلابی ما را بلدند.»
بسیج در آینده به جاهای خیلی بزرگ‌تری می‌رسد
محمدرضا نقدی٬ معاون فرهنگی اجتماعی سپاه گفته «در سال‌های آینده کارهای بزرگی در بسیج انجام می‌شود» و بسیج «به جاهای خیلی بزرگتری می‌رسد.»
نشانه‌های فروپاشی کمونیسم در غرب هم مشاهده می‌شود
محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج گفته همه «نشانه‌های فروپاشی» کمونیسم٬ امروز در غرب هم مشاهده می‌شود.
نژاد آمریکا بر پولشویی و قاچاق بچه است
محمدرضا نقدی٬ فرمانده سازمان بسیج گفته که «کل نژاد آمریکا و غرب بر پولشویی، تبانی با قاچاقچیان سلاح، مواد مخدر و قاچاق بچه‌ است.»
نجات بشریت از دست دلار از رزم حماس و حزب‌الله مهم‌تر است
محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج می‌گوید «نفوذی‌ها» نمی‌گذارند «اقتصاد مقاومتی» شکل بگیرد و امروز نجات بشریت از دست دلار٬ «از رزم مجاهدین حماس در فلسطین و حزب‌الله در لبنان مهم‌تر است.»
برخی دیپلمات‌های خارجی دیده‌بان داعش هستند
محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج گفته «دیپلمات‌های اروپایی دستگیر شده در مناطق نظامی ایران، دیده‌بان‌های داعش هستند.»

www.digarban.com (2017)