محمدرضا نقدی

می‌خواهیم جابه‌جایی قدرت در جهان صورت گیرد
محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج گفته جمهوری اسلامی می‌خواهد در جهان جابه‌جایی و تحول قدرت صورت بگیرد و به همین خاطر درگیر یک «جنگ تمام عیار» در عرصه سیاسی است.
درواز‌ه شهر‌ها به روی نیروی‌های ما باز شده است
محمد‌رضا نقدی٬ فرمانده سازمان بسیج گفته «فتوحات بزرگی» در پیش است و در حال حاضر دروازه شهرهای کشورهای جهان به روی نیروهای ایران باز شده است.
بیشتر مردم عربستان مخالف حاکمان خود هستند
محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج گفته اکثریت مردم عریستان مخالف رژیم حاکم بر این کشور هستند.
نقدی خواستار محاکمه صحرایی دستیار روحانی شد
محمد‌رضا نقدی٬ فرمانده سازمان بسیج با «خائن» خواندن علی یونسی٬ دستیار ویژه حسن روحانی در امور اقوام خواستار محاکمه وی در یک «دادگاه صحرایی» شد.
نقدی مقام‌های دولت روحانی را دعوت به مناظره کرد
محمد‌رضا نقدی٬ فرمانده سازمان بسیج حسن روحانی و تیم سیاست خارجی وی را دعوت به برگزاری یک مناظره تلویزیونی کرد.
۵۰ هزار بسیجی آماده مبارزه با ریزگرد‌ها هستند
محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج از آمادگی ۵۰ هزار بسیجی برای حل مشکل ریز‌گرد‌ها در استان خوزستان خبر داد.
آمریکا عددی نیست و به ایران التماس می‌کند
محمدرضا نقدی گفته آمریکا «عددی» نیست و به ایران «التماس» می‌کند٬ مردم «دروغ‌های» شبکه‌های ماهواره‌ای را باور نمی‌کنند و عرصه علمی در دولت حسن روحانی «افت» کرده است.
وقایع پاریس سناریوی سرویس‌های جاسوسی بود
محمدرضا نقدی٬ فرمانده سازمان بسیج وقایع پاریس را «سناریوی» سرویس‌های جاسوسی غرب علیه اسلام و مسلمانان ارزیابی کرده است.
اروپا جنایت پاریس را به نام اسلام انجام داد
محمدرضا نقدی٬ رئیس سازمان بسیج گفته فرانسه مرکز «تروریست‌ها» است و غربی‌ها «جنایت» پاریس را به اسم اسلام انجام دادند.
بسیاری از مردم درگیر پدیده قاچاق هستند
محمدرضا نقدی٬ فرمانده سازمان بسیج از اینکه بسیاری از مردم با پدیده قاچاق دست به گریبان بوده و از «قبح»، «زشتی»، «آسیب‌ها» و «خطرات» آن بی‌خبر هستند٬ اظهار تاسف کرده است.

www.digarban.com (2017)