محمدرضا نقدی

فحاشی فرمانده بسیج به موسوی و کروبی
محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین در اظهاراتی رهبران جنبش سبز را «فاسق، مفسد فی‌الارض، نوکر، جیره‌خوار و مزدور» خواند.
۷۰ درصد انرژی فسیلی زیر پای سربازان ولایت فقیه است
محمدرضا نقدی، فرمانده سازمان بسیج مستضعفین ادعا کرد ۷۰ درصد انرژی فسیلی دنیا زیر پای سربازان ولایت فقیه است و «به‎زودی فلکه‌های نفت و گاز مسلمانان که امروز در دست آمریکا است، به دست مردم می‌افتد.»
لباس شخصی‌های مصر خائن بودند
رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت حسنی مبارک تلاش کرد با پیاده کردن الگوی لباس شخصی‌ها در مصر مخالفان خود را سرکوب کند، اما نمی‌دانست که لباس شخصی‌های مصر افراد «فاسد و خائنی» هستند.
در سال‌‌های نزدیک اسرائیلی وجود نخواهد داشت
رئیس سازمان بسیج مستضعفین همزمان با افزایش پناهندگی ورزشکاران ایران به غرب، گفت در چند سال آینده رژیمی به نام اسرائیل وجود نخواهد داشت که ورزشکاران ایرانی مجبور باشند از رقابت با آن‌ها سرباز زنند.
برگزاری جلسه دوستانه با چهار هزار بازداشتی
محمدرضا نقدی فرمانده سازمان بسیج مستضعفین اعلام کرد نیرو‌های بسیج با چهار هزار تن از کسانی که وی آن‌ها را «منحرفان فتنه» سال گذشته خوانده، جلسات «دوستانه» برگزار کرده‌اند.
بسیجیان با استادان سکولار مقابله کنند
محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت نیرو‌های بسیج در دانشگاه‌ها «پرچم اعتراض و مقابله» با استادان سکولار را به دست گیرند.
جراحت «جنگ نرم» محرومیت از تحصیل است
محمدرضا نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین جراحت فرماندهان و افسران «جنگ نرم» در جمهوری اسلامی را «رفتن آبرو، توهین، استهزاء، منزوی شدن و محرومیت از ادامه تحصیل و تدریس» عنوان کرد.

www.digarban.com (2017)