محسن اراکی

فلسفه وجودی انقلاب نفی حاکمیت طاغوت است
محسن اراکی٬ دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفته که «ما هرگز با جهان استکبار آشتی نداریم و آنها نیز خوبی ما را نمی خواهند.»
حتی اگر قوه قضائیه کسی را به اشتباه محکوم کند٬ نباید از وی حمایت کرد
محسن اراکی٬ دبیرکل مجمع تقریب مذاهب اسلامی می‌گوید کسی «حق» ندارد از کسی که نظام قضایی کشور٬ وی را حتی به اشتباه٬ به عنوان «مجرم» می‌شناسد٬ پشتیبانی و تقدیر کند.
صداوسیما مسئول فساد جوانان است
محسن اراکی٬ دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفته حدود ۸۰ درصد فیلم‌ها و سریال‌های صداوسیما٬ عامل «فساد جوانان و انحراف فرهنگی» جامعه است.
مردم از رهبر تبعیت نکنند، این نعمت گرفته می‌شود
محسن اراکی٬ دبیرکل مجمع جهانی «تقریب» هشدار داده که اگر مردم از رهبر «صالح» تبعیت نکنند، این نعمت از آن‌ها گرفته خواهد شد.
قدرت اقتصادی از دست متدین‌ها خارج شده است
محسن اراکی٬ دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب گفته قدرت اقتصادی از دست متدینین خارج شده و «نوکیسه‌ها»یی پیدا شده‌اند و این مساله «خطر بزرگی» است.
دفتر ۱۷ شبکه شیعی در ایران به درخواست ما پلمب شد
محسن اراکی٬ دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی اعلام کرده دفتر ۱۷ شبکه ماهواره‌ای شیعی در ایران به درخواست این مجمع پلمب شده است.
مراجع تقلید انگلیسی در پی براندازی نظام هستند
محسن اراکی٬ دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی با هشدار نسبت به قدرت گرفتن «مراجع انگلیسی» در قم گفته نباید اجازه داد در این شهر مسجد «ضرار» راه‌اندازی شود.
مردم نقشی در مشروعیت بخشیدن به حکومت ندارند
محسن اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی می‌گوید مردم نقشی در «مشروعیت» بخشیدن به حکومت‌ها ندارند و «حکومت مشروع» با «زور»٬ «تطمیع»٬ «تهدید» یا «استدلال» می‌تواند پذیرش مردم را بدست بیاورد.
احترام به زنان در غرب به‌ خاطر مسائل جنسی است
محسن اراکی، دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی ادعا کرده که در غرب تا زمانی به زنان «احترام» گذاشته می‌شود که آن‌ها «بتوانند نقش ارضای امیال جسمانی را به خوبی ایفا کنند.»
خروج زنان از خانه بزرگ‌ترین خیانت به بشر بود
محسن اراکی٬ دبیر کل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی گفته که بیرون آمدن زنان از خانه از «بزرگ‌ترین خیانت‌هایی بود که بر جامعه بشری روا شد.»

www.digarban.com (2017)