مجتبی ذالنور

برجام فرزند رابطه صیغه‌ای شما و اوباما است
مجتبی ذالنور٬ نماینده قم در مجلس٬ توافقنامه برجام را «نوزاد دورگه ناقص الخلقه‌ای» دانسته که محصول «ازدواج صیغه‌ای و موقتی» حسن روحانی و باراک اوباما است.

www.digarban.com (2017)