لقمان روزچنگ

یکی از متهمان پرونده اخلال ارزی بازداشت شد
«لقمان روزچنگ»٬ یکی از متهمان پرونده اخلال ارزی که با قرار وثیقه آزاد بود پس از ابلاغ رأی از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بازداشت شد.

www.digarban.com (2017)