قرارگاه خاتم‌الانبیا

تائید فعالیت‌های اقتصادی نیروهای مسلح در ایران
حسن فیروزآبادی٬ رئیس ستادکل نیروهای مسلح می‌گوید نیروهای مسلح جمهوری اسلامی دارای «کار اقتصادی» هستند و اگر آن‌ها فعالیت‌های اقتصادی نکنند «خارجی‌ها» باید این اقدامات انجام دهند.

www.digarban.com (2017)